Stiftelsens uppgift är att med bidrag stöda sjukhusinrättningsverksamhet, tryggt boende för äldre samt att stöda förebyggande hälsovård

Den svenskbetonade läkar- och tandläkarlinjen har fått en lysande start 

Den nya svenskbetonade läkar- och tandläkarlinjen har skapats för att kunna täcka behovet av tvåspråkig service inom läkar- och tandläkarvården. Till linjen antas 20 studerande årligen. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har stött linjen med 650 000 € inom ramen för ett 5-årigt projekt.Läs mera »

Ansökningar

Vi beviljar årligen bidrag till organisationer som arbetar med förebyggande hälsovård.

År 2023 beviljades 2,04 miljoner euro till
ca 40 mottagare.

Understödsansökningar behandlas 2 ggr/år, i juni och i november. För de ansökningar som behandlas i juni är sista inlämningsdag den 15 maj och för de ansökningar som behandlas i november är sista inlämningsdag den 15 oktober.

Understödets fördelning
  • Åldringsvård 36 %
  • Förebyggande hälsovård 64 %

Läs mer och ansök

Carl-Gustaf Eschner levde och verkade i Åbo under första hälften av 1800 talet.

Han avled vid 48-års ålder, barnlös och ogift. Han lät upprätta ett testamente som han undertecknade 10 dagar före sin död. En donation på 30.000 rubel silver som grundplåt för upprättande av det Eschnerska Frilasarettet fanns med i testamentet.

C.G. Eschners arv syns på flera ställen i Åbo men enligt Torbjörn Kevin, som skrivit en bok om Eschner, är mannen själv något av en "doldis".

Läs mer om Eschner


Sjösten har valts till ny VD för Kaskia

Pol.mag. Jukka Sjösten (55) har valts till ny verkställande direktör för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets helägda fastighetsbolag Kaskia samt till verkställande direktör för det under bildning varande bolaget, som skall utveckla nuvarande Åboland Sjukhus fastighet till en tvåspråkig, modern hälsocentral.Läs mera »

Tillbakadragen donator lyfts fram

C.G Eschners arv syns på flera ställen i Åbo men enligt Torbjörn Kevin, som har skrivit en bok om Eschner, är mannen själv något av en ”doldis”.Läs mera »

Mångsidighet och tvåspråkighet ledstjärna för Åbolands sjukhus

Åbolands sjukhus och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har ett långt och gott samarbete.Läs mera »

Nytt och gammalt ska mötas på sjukhustomten

Åbolands sjukhus i början av 1980-talet har sjukhuset varit stiftelsens största donationsmottagare.Läs mera »

Ingen skada utan rök?

Niko-projektet spräcker hål på myterna om snusLäs mera »

Aamu Säätiö vill ge barncancerpatienter den bästa vården

En nationell stiftelse för att stödja utvecklingen av sjukvården för barn med cancer i Finland.Läs mera »

Villa Vinden vill bli vardagsrum för Åboseniorer

Stiftelsen Hemmets vindsvåning Villa Vinden slog upp sina nyrenoverade dörrar 18.1.2019, men många år av planering står bakom projektet.Läs mera »

Satsning på utbildning är en satsning på framtiden

Förebyggande verksamhet och utbildning är lika viktigt inom hälso- och sjukvården som att vårda redan insjuknade patienter.Läs mera »

Avgörs vår hälsa redan i mammas mage?

FinnBrain vill ha svar på frågan.Läs mera »