Ansökningar

Stiftelsens ansökningsperiod år 2021 är 15 april – 31 maj. Akuta behov som hänför sig till Coronapandemin kan genast ansökas.

Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhus-inrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd. 

  • Ansökan görs skriftligen och adresseras till stiftelsens verkställande direktör
  • Mottagare av understöd förbinder sig att skicka en kort skriftlig rapport om hur medlen använts till stiftelsens verkställande direktör

 

Kontakt 

I ansökningsfrågor kontakta:

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo