Ansökningar

Understödsansökningar behandlas 2 ggr/år, i juni och i november. För de ansökningar som behandlas i juni är sista inlämningsdag den 15 maj och för de ansökningar som behandlas i november är sista inlämningsdag den 15 oktober.

Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhus-inrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd. 

  • Ansökan görs skriftligen och adresseras till stiftelsens verkställande direktör
  • Ansökan skall vara undertecknad av person med namnteckningsrätt
  • Mottagare av understöd förbinder sig att skicka en kort skriftlig rapport om hur medlen använts till stiftelsens verkställande direktör

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Observera att du fortfarande kan göra en helt fritt formulerad ansökan.

 

 

Kontakt 

I ansökningsfrågor kontakta:

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo