Ansökningar

Understödsansökningar behandlas 2 ggr/år, i juni och i november. För de ansökningar som behandlas i juni är sista inlämningsdag den 15 maj och för de ansökningar som behandlas i november är sista inlämningsdag den 15 oktober.

Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhus-inrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd. 

  • Ansökan görs skriftligen och adresseras till stiftelsens verkställande direktör
  • Ansökan skall vara undertecknad av person med namnteckningsrätt
  • Mottagare av understöd förbinder sig att skicka en kort skriftlig rapport om hur medlen använts till stiftelsens verkställande direktör

 

Kontakt 

I ansökningsfrågor kontakta:

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo