Nytt och gammalt ska mötas på sjukhustomten

Åbolands sjukhus i början av 1980-talet har sjukhuset varit stiftelsens största donationsmottagare.

Sedan Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet till stor del finansierade en utbyggnad på Åbolands sjukhus i början av 1980-talet har sjukhuset varit stiftelsens största donationsmottagare. Det finns även stora planer för framtiden, men för tillfället väntar dessa planer på klara beslut om den kommande vårdreformen.

De framtida visionerna för Åbolands sjukhus hänger ihop med ett av stiftelsens redan pågående projekt – köpet av två tomter mellan sjukhuset och Österlånggatan, samt renoveringen av det så kallade Sandbergska huset vid Kaskisgatan. Huset var först dömt att rivas eftersom infarten till den planerade tillbyggnaden på sjukhusets innergård var för smal. När stiftelsen år 2012 köpte de intill liggande tomterna mot Österlånggatan öppnade det upp för en bredare infart och stiftelsens styrelse fattade beslutet att bevara huset. Den ursprungliga planen var att vänta med restaureringen av huset tills planerna för hela sjukhustomten var färdiga, men eftersom planeringen drog ut på tiden i och med utdragna besvärsprocesser beslöt man sig för att satsa på renoveringen av huset som ett skilt projekt.

– Styrelsen såg att man i samband med renoveringen kunde göra något av en kulturgärning, och tog kontakt med Åbo yrkesinstitut och erbjöd renoveringen av huset som ett projekt åt skolan, säger verkställande direktör Henrik Karlsson.

– Vi hade ingen brådska med projektet, men vi ville att det skulle göras bra, och det passade skolan utmärkt, fortsätter han.

Renoveringen visade sig vara ett omfattande projekt där grunden fick förstärkas rejält, taket bytas ut och en hel del väggstockar förnyas.

– Det blev ett riktigt spännande projekt. De hittade bland annat en gammal brandbomb och både polisen och försvaret var på plats, berättar Karlsson.

Planerna för resten av tomten hänger nu på Åbolands sjukhus framtid, men inga beslut kan fattas före vårdreformen godkänns.

– Vår vision var att utvidga sjukhusbyggnaden så att den bättre passar dagens och framtidens behov, men just nu är vi i något av ett dödläge eftersom ingen kan säga vilka förändringar vårdreformen för med sig, säger Karlsson.

Tomterna kommer ändå inte att stå outnyttjade, oberoende av vad reformen resulterar i.

– Vår vilja har först och främst varit att utvidga sjukhuset, men om det av någon anledning inte går att förverkliga gör vi någonting annat på tomten. Vi har planer på att bygga något man kunde kalla tryggt boende. I Danmark och Holland är man föregångare på den här fronten, och vi vill vara med och föra in nya, fräscha tankar kring boende för äldre här i Finland, säger Karlsson.

Önskan är ändå ett fortsatt samarbete med Åbolands sjukhus.

– Finns det bara möjlighet att utvidga sjukhuset vill vi vara med och göra det, men det utesluter inte till exempel att ett tryggt boende också byggs på tomten. Bägge projekten kan förverkligas tillsammans eller separat.