Aamu Säätiö vill ge barncancerpatienter den bästa vården

En nationell stiftelse för att stödja utvecklingen av sjukvården för barn med cancer i Finland.

År 2012 lanserades ett projekt initierat av barncancerläkare i Finland att inrätta en nationell stiftelse för att stödja utvecklingen av sjukvården för barn med cancer i Finland. Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö heter stiftelsen och dess mål är att årligen samla in 500 000 euro i syfte att kunna bidra till vård i världsklass för barn som insjuknat i cancer.

Varje år får över 150 familjer i Finland det tunga beskedet att deras barn har blivit diagnostiserat med cancer. Det är jämförbart med att ett barn insjuknar i cancer varannan dag under ett år. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn i industrialiserade länder som Finland och så sent som på 1980-talet tillfrisknade endast ett av fyra barn med cancerdiagnos. Tack vare forskning och stöd tillfrisknar idag tre av fyra barn  från sin cancersjukdom, men de finansiella och mänskliga resurser som behövs för att öka tillfriskningsstatistiken till 100 procent är begränsade. Barncancerbehandlingarna är medicinskt extremt utmanande och vården utvecklas konstant. De offentliga medlen i Finland räcker inte till för att  finansiera omkostnaderna för att följa med och implementera de senaste framstegen inom barncancerforskning. Det stöd som Aamu Säätiö bidrar med gör att barn som insjuknat i cancer kan få bästa möjliga vård och behandling och att de kan få hjälp av ledande experter inom området.

Aamu Säätiös beslut om finansiering fattas på basen av förslag från medicinska experter. Sjuttiofem procent av donationerna som Aamusäätiö mottar riktas till klinisk forskning inom barncancerbehandlingar, tio procent till grundforskning inom barncancer och femton procent till forskning som syftar till att minimera seneffekter orsakade av barncancer.

Under år 2017 mottog Aamu Säätiö 50 000 euro i stöd från Eschnerska Stiftelsen. Detta stöd bidrar till att finansiera forskning inom blod- och cancermedicin. Det är med god vilja som Eschnerska Stiftelsen önskar tända hoppet hos de barn och deras familjer som med kraft och mod kämpar med en cancerdiagnos.