Satsning på utbildning är en satsning på framtiden

Förebyggande verksamhet och utbildning är lika viktigt inom hälso- och sjukvården som att vårda redan insjuknade patienter.

De sammanlagt 500 000 euro som Stiftelsen Eschnerska frilasarettet donerade till Yrkeshögskolan Novia år 2018 kommer att sprida sig som ringar på vattnet och nå långt utanför skolans väggar, säger Novias rektor Örjan Andersson.

Det är speciellt Novias utbildningar inom hälsovården, det vill säga utbildningarna till sjuk- och hälsovårdare, samt sjöfartsutbildningarna som är mål för donationen.

– Att stöda hälsovård är förstås inget nytt för Eschnerska stiftelsen, men det finns också en historisk koppling mellan Eschner själv och vår sjöfartsutbildning. Eschner var ju aktiv inom sjöfarten i Åbo på 1830- och 1840-talet, och eftersom det som idag är Novias sjöfartsutbildning startade redan 1813 kan man anta att många av de sjömän som arbetade för Eschner hade fått sin utbildning där, säger Andersson.

Novia står för över hälften av alla sjökaptener som utbildas på fastlandet i Finland. Därtill har högskolan en omfattande fortbildningsverksamhet och Nordeuropas största simulatorcenter.

– Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekten uppmärksammas hela tiden mer och mer inom sjöfarten, och därför är den en viktig del av utbildningen. Befälet ansvarar för besättningen och dess välmående ombord. De stora passagerar- och kryssningsfartygen har egen sjukvårdspersonal, men på mindre fartyg och inom frakttrafik finns det inte alltid särskild hälsovårdspersonal. I sjökaptensutbildningen ingår därför också i viss omfattning sjukvårdsutbildning. Tack vare donationen kan vi fortsätta utveckla utbildningen så den motsvarar dagens och framtidens krav, säger Andersson.

Beredskap för framtidens krav


Hela donationen består av två donationer på 250 000 euro. Även Åbo Yrkeshögskola mottog en donation på 250 000 euro i juni.  Förutom att donationen i sig är omfattande, ökar värdet ytterligare eftersom staten erbjöd en motfinansiering för alla medel som högskolor och universitet lyckades samla in fram till slutet av 2018.

– En såhär stor donation kommer vi att ha glädje av länge. Vi kommer i första hand att använda avkastningen, vilket betyder att donationen inte bara hjälper oss att utveckla utbildningen just nu, utan även i framtiden. Donationen ger oss framför allt beredskap att svara på kommande krav så att vi ska kunna fortsätta erbjuda en hög standard på vår utbildning, säger Andersson.

Donationen till Åbo Yrkeshögskola kommer också att gå till utvecklingen av skolans hälsovårdsutbildningar.

– I Åbo med omnejd pågår som bäst en stor satsning på utbildning inom hälsovården, inte minst i och med det nya lärokomplexet Medisiina D. Donationen från Eschnerska stiftelsen är en viktig del i att kunna förverkliga ett såhär omfattande projekt, säger Åbo Yrkeshögskolas rektor Vesa Taatila.

Novias rektor Örjan Andersson lyfter också fram signalen en donation av den här skalan sänder.

– Trots att donationen naturligtvis är viktig i rena pengar sänder den också en fin signal åt vår personal och våra studerande. Det är deras hårda arbete som belönas och fungerar som en knuff framåt för att fortsätta arbeta för en högklassig utbildning, säger han.