Vår uppgift

  • Att med bidrag stöda sjukhusinrättningsverksamhet i samråd med mottagaren.
  • Beträffande ”Åldringshem” stöder stiftelsen olika former av tryggt boende för äldre, allt från direkt effektiverat serviceboende till att kunna bo tryggt och självständigt i en lägenhet.
  • Att stöda förebyggande hälsovård i olika former och bland olika åldersgrupper.
  • Att där det är möjligt ge företräde till handels- och sjömanskretsar, t.ex. genom företräde vid uthyrning av bostäder.

Strategi

Stiftelsens strategi är att kunna förvalta egendomen så att de årliga understöden kan hållas på en betryggande nivå och att egendomen på sikt växer.

Vision

Stiftelsens vision är att kunna förverkliga en utvidgning av Åbolands sjukhus samt ett tryggt boendekoncept och därutöver kunna dela ut betydande understöd enligt testators vilja.

Understöd de tre senaste åren

  • 2020: 1 949 298 €
  • 2019: 1 828 368 €
  • 2018: 1 935 758 €

I snitt har stiftelsen delat ut 30 understöd per år.


Verksamhetsberättelse och bokslut

 

Kontakt 

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo


Förvaltningsråd

Stiftelsens förvaltningsråd består av 15 medlemmar:

Arkitekt Frank Schauman (ordförande)
EM Taru Narvanmaa (viceordförande)
VD Markus Blomquist
EM Christel von Frenckell-Ramberg
ML Reijo Grönfors
Kapten Joakim Håkans
DE Timo Juutilainen
Dr Nina Kivinen
EM Päivi Kuntze
VD Sören Lindman
ML Bo Lönnqvist
MKD Riitta Merilahti-Palo
Lungöverläkare Anna-Kaarina Ounaslehto
PL Siv Sandberg
EM Thor Sourander

Styrelsen

VH Henrik Carlstedt (ordförande)
DE Folke Lindström (viceordförande)
PM Regina Strandberg
EM Tuula Weckman
PM Jukka Sjösten
 

Suppleanter

EM Thor Sourander
EM Rabbe Wikström

Verkställande direktör

PM Henrik Karlsson