Vår uppgift

  • Att med bidrag stöda sjukhusinrättningsverksamhet i samråd med mottagaren.
  • Beträffande ”Åldringshem” stöder stiftelsen olika former av tryggt boende för äldre, allt från direkt effektiverat serviceboende till att kunna bo tryggt och självständigt i en lägenhet.
  • Att stöda förebyggande hälsovård i olika former och bland olika åldersgrupper.
  • Att där det är möjligt ge företräde till handels- och sjömanskretsar, t.ex. genom företräde vid uthyrning av bostäder.

Strategi

Stiftelsens strategi är att kunna förvalta egendomen så att de årliga understöden kan hållas på en betryggande nivå och att egendomen på sikt växer.

Vision

Stiftelsens vision är att kunna förverkliga ett nytt sjukhus i centrala Åbo samt ett tryggt boendekoncept och därutöver kunna dela ut betydande understöd enligt testators vilja.

Understöd de tre senaste åren

  • 2018: 1.935.758€
  • 2017: 1.881.200€
  • 2016: 1.712.300 €

I snitt har stiftelsen delat ut 20 understöd per år.


Verksamhetsberättelse och bokslut

 

Kontakt 

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Olofsvägen 2 B
20700 Åbo


Förvaltningsråd

Stiftelsens förvaltningsråd består av 15 medlemmar:

DE Timo Juutilainen (ordförande)
Arkitekt Frank Schauman (viceordförande)
VD Markus Blomquist
EM Christel von Frenckell-Ramberg
ML Reijo Grönfors
Kapten Joakim Håkans
Dr Nina Kivinen
EM Päivi Kuntze
VD Sören Lindman
ML Bo Lönnqvist
MKD Riitta Merilahti-Palo
EM Taru Narvanmaa
Lungöverläkare Anna-Kaarina Ounaslehto
PL Siv Sandberg
EM Thor Sourander

Styrelsen

VH Henrik Carlstedt (ordförande)
DE Folke Lindström (viceordförande)
PM Regina Strandberg
EM Tuula Weckman
PM Jukka Sjösten
 

Suppleanter

EM Thor Sourander
EM Rabbe Wikström

Verkställande direktör

PM Henrik Karlsson

 

 

Kontakt

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s.
+358 (50) 511 9496
infoeschner.fi

Besök

Olofsvägen 2 B
20700 Åbo

© 2019 / Privacy policy