Historisk bakgrund

Carl-Gustaf Eschner (1805-1853) levde och verkade i Åbo under första hälften av 1800 talet. Han gjorde sin förmögenhet inom handeln, men hade också andra affärsintressen, bl.a. var han partredare i ett tiotal fartyg och aktieägare i Gamla Skeppsvarvet och i det Rysk-Finska Hwalfiskeri Bolaget.

 

C-G Eschner avled vid 48-års ålder, barnlös och ogift. Han lät upprätta ett testamente som han undertecknade 10 dagar före sin död. På grund av sin svaga hälsa tillbringade han långa tider på de vårdinrättningar som vid den tidpunkten fanns inom Åbo stad. Farsoterna var många och bristerna i det medicinala stora, speciellt utsatta var de mindre bemedlade.

Här föddes antagligen tanken till det Eschnerska Frilasarettet.

En donation på 30.000 rubel silver som grundplåt för upprättande av det Eschnerska Frilasarettet fanns med i testamentet. Frilasarettsfonden verkade mellan åren 1862-1918 utan att kunna förverkliga C-G Eschners dröm. Flera gånger var man nära att påbörja byggandet, men av olika orsaker kom man aldrig till skott.

År 1919 bildades Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet med uppgift att förverkliga frilasarettplanerna. Från åren 1927 till 1967 fick stiftelsen 9 olika inviter eller förslag till samarbete, men samtliga gånger gick det inte att realisera testators alltför mycket i detalj utformade testamente. Delegationen konstaterade enhälligt år 1967 ”att en användning av stiftelsens medel för det ursprungliga ändamålet var uppenbart ogenomförbar”. Enhälligt fattades också beslutet att ändra stiftelsens ändamål enligt de den 5 juni 1967 fastställda stadgarna. Stadgarna moderniseras år 2008 och får ytterligare tillägget ”....att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd”.

Året 2016 är stiftelsens 98:de verksamhets år.


Nedan kan du bläddra i stiftelsens historik