Sjösten har valts till ny VD för Kaskia

Pol.mag. Jukka Sjösten (55) har valts till ny verkställande direktör för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets helägda fastighetsbolag Kaskia samt till verkställande direktör för det under bildning varande bolaget, som skall utveckla nuvarande Åboland Sjukhus fastighet till en tvåspråkig, modern hälsocentral.

Det senare fastighetsbolaget kommer att ägas gemensamt av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. (75%) och Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse sr. (25%).

Jukka Sjösten har en gedigen erfarenhet av placeringar med chefsposter inom Veritas-koncernen och Aktia Livförsäkring. Till sin nya position kommer han från Taaleri där han ansvarat för bolagets affärsfastighetsförvaltning sedan våren 2021.

Jukka Sjösten tillträder den 1.3.2024.