Eschnerska stiftelsen planerar nytt boende för personer över 60 år

- undersökning ska utreda intresset för Kaskia-huset


Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet planerar ett nytt slags boende för personer över 60 år. Det så kallade Kaskia-huset planeras stå färdigt i årsskiftet 2024-2025 i kvarteret som gränsar till Kaskisgatan och Österlånggatan. Målet är att främja tryggt boende samt stödja social gemenskap för personer över 60 år.

- Tanken är att Kaskia ska bli ett tryggt och bekvämt boende för aktiva seniorer, som uppskattar närheten till servicen i centrum, säger VD Henrik Karlsson vid Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Valet av arkitektbyrå sker under hösten 2021. Planeringen av bygget pågår år 2022 och den planerade byggstarten är i januari 2023. Huset på 5000 kvadratmeter kommer att rymma omkring 50 bostäder.

Den primära målgruppen är självständiga pensionärer och personer som närmar sig pensionsåldern. Ledorden i planeringen är tryggt boende som främjar gemenskap, motarbetar ensamhet och skapar förutsättningar för ett långt och hälsosamt liv. Gemensamma sociala utrymmen och utemiljöer höjer trivseln och lockar till umgänge bland invånarna.

I planeringen av huset kommer man att beakta målgruppens särskilda önskemål och behov. En marknadsundersökning görs i maj för att kartlägga de potentiella invånarnas önskemål. Tanken är att inte erbjuda serviceboende eller vårdtjänster, åtminstone inte i det första skedet.

- I dag kopplas serviceboende in i ett ganska sent skede och då ingår ofta en hög nivå av service. Vi vill utreda om det finns intresse för ett nytt slags boende som ger möjlighet till samvaro och gemenskap och vi tänker fördomsfritt på det som kan erbjudas invånarna. Finns det t ex efterfrågan för ett gästrum man kan boka för släkt och vänner som vill komma på besök? Vilka saker ökar på livskvaliteten? Sådana frågor vill vi gärna få svar på, konstaterar Henrik Karlsson.

Undersökningen finns på webbadressen kaskia.fi under maj månad.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet är en stiftelse som grundades år 1919. Stiftelsen stöder sjukhusinrättningsverksamhet, främjar tryggt boende för äldre samt stöder förebyggande hälsovård.

 

Mera information:

Henrik Karlsson, VD