Carl-Gustaf Eschner levde och verkade i Åbo under första hälften av 1800 talet.

Han avled vid 48-års ålder, barnlös och ogift. Han lät upprätta ett testamente som han undertecknade 10 dagar före sin död. En donation på 30.000 rubel silver som grundplåt för upprättande av det Eschnerska Frilasarettet fanns med i testamentet. 

Stiftelsens uppgift idag är att med bidrag stöda sjukhusinrättning eller åldringshem samt stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd.

Ansökningar

Den årliga ansökningsperioden är 1 April - 15 Maj.

Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhus-inrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd. 

Ansökan görs skriftligen och adresseras till stiftelsens verkställande direktör.

Läs mer...

I ansökningsfrågor kontakta:

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Olofsvägen 2 B
20700 Åbo