Vår uppgift

  • Att med bidrag stöda sjukhusinrättningsverksamhet i samråd med mottagaren.
  • Beträffande ”Åldringshem” stöder stiftelsen olika former av tryggt boende för äldre, allt från direkt effektiverat serviceboende till att kunna bo tryggt och självständigt i en lägenhet.
  • Att stöda förebyggande hälsovård i olika former och bland olika åldersgrupper.
  • Att där det är möjligt ge företräde till handels- och sjömanskretsar, t.ex. genom företräde vid uthyrning av bostäder.

Strategi

Stiftelsens strategi är att kunna förvalta egendomen så att de årliga understöden kan hållas på en betryggande nivå och att egendomen på sikt växer.

Vision

Stiftelsens vision är att kunna förverkliga ett nytt sjukhus i centrala Åbo samt att utöver fastighetsägandet kunna dela ut betydande understöd enligt testators vilja.

Understöd de tre senaste åren

  • 2017: 1.881.200€
  • 2016: 1.712.300 €
  • 2015: 1 579.237€

I snitt har stiftelsen delat ut 15 understöd per år.


Verksamhetsberättelse och bokslut

 

Kontakt 

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Olofsvägen 2 B
20700 Åbo


Förvaltningsråd

Stiftelsens förvaltningsråd består av 14 medlemmar:

DE Timo Juutilainen (ordförande)
DE Folke Sjögren (viceordförande)
EM Christel von Frenckell-Ramberg
ML Reijo Grönfors
VD Sören Lindman
ML Bo Lönnqvist
MKD Riitta Merilahti-Palo
EM Taru Narvanmaa
Arkitekt Frank Schauman
EM Thor Sourander
EM Päivi Kuntze
Kapten Joakim Håkans

PL Siv Sandberg
Dr Nina Kivinen

Styrelsen

VH Henrik Carlstedt (ordförande)
DE Folke Lindström (viceordförande)
PM Regina Strandberg
EM Tuula Weckman
PM Jukka Sjösten
 

Suppleanter

EM Thor Sourander
EM Rabbe Wikström

Verkställande direktör

PM Henrik Karlsson