Sydvästra Finlands Cancerförening r.f.

Sydvästra Finlands Cancerförening r.f. är tacksam och sätter stort värde på det samarbete som fortgått redan i flera år. Stiftelsens ekonomiska stöd till vår förening är av största vikt och gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet som en svenskspråkig regional cancerförening.

Verksamhets- och servicecentret Meri-Karina på Kaistarudden i Hirvensalo i Åbo har tillhandahållit helhetsbetonade rehabiliterings- samt rekreations- och semestertjänster för cancerpatienter redan i över 20 år.

Förra hösten förvekligade vi den mycket efterfrågade rekreationskursen med hjälp av stiftelsens bidrag. Stiftelsens bidrag möjliggjorde även utvidgningen av informationsskötavens verksamhet, likaså började barnfamiljskoordinatorn sin verksamhet i slutet av året

För att vi skall kunna betjäna även den svenskspråkiga befolkningen bättre än tidigare, startade vi för personalen en diskussionsgrupp på svenska. Målet är att ständigt utveckla vår verksamhet som en tvåspråkig cancerförening, där stiftelsens stöd har varit och kommer att vara ytterst viktig.


Tiina Surakka
Sydvästra Finlands Cancerförening r.f.