Stiftelsen Hemmet i Åbo

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har under åren bidragit med ekonomiskt understöd till Stiftelsen Hemmet i Åbo, som  bedriver allmännyttig service, i form av vård och omsorg till svenskspråkiga pensionärer. Numera har Stiftelsen Hemmet i Åbo 50 platser med inledandeboende,serviceboende, effektiverat serviceboende och demensboende. Därtill erhåller Servicehuset korttidsboende för 1 dygn upp till 1 månad.

Hemmet genomgick en omfattande sanering 2004-2005. Därefter renoverades fasaden och taket. Till alla dessa renoveringar har Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  bidragit med en betydande summa pengar.

År 2010 behövde Hemmet renovera ett allaktivitetsrum som Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet  bidrog med pengar till. Allteftersom pensionärerna blivit mera hjälpbehövande och vården utmanande i det anrika Hemmets utrymmen, har Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet frikostigt hjälpt oss, att införskaffa hjälpmedel, för pensionärernas välbefinnande och vård, samt för att underlätta arbetet för personalen. Vi har införskaffat liftar som används för pensionärer som inte längre kan stöda på sina ben. Vi har införskaffat rullstolar som vi dagligen använder för utevistelse, utfärder mm.

De bidrag vi fått från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har varit oersättliga. Utan dessa bidrag skulle Stiftelsen Hemmet i Åbo inte ha kunnat förverkliga de omfattande renoveringar av den kulturbyggnad som Hemmet är. Tack vare ändamålsenliga utrymmen kan  Stiftelsen Hemmet i Åbo fortsätta det utvecklingsarbete av vård och omsorg som idag pågår.

Vi tackar

Ann-Mari Backman