Familjehuset Heideken i Åbo

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har under åren bidragit med ekonomiskt understöd till Familjehuset Heideken i Åbo, som tidigare fungerat som BB. Idag verkar nio barnskyddsföreningar i det anrika huset. T ex Mannerheims barnskyddsförbunds familjecenter Marakatti har 10 000 besökare per år i Heidekens första våning. Familjer med större problem får hjälp i huset av bl.a. Turun ensi- ja turvakoti rf:s familjekris och terapicenter och av FinFami rf:s stödarbete för anhöriga till psykiskt sjuka.

Heideken har genomgått flera små reparationer, som huvudbyggnadens fönsterkarmarnas målning utifrån, lilla trähusets taks målning och brandalarmets uppdatering. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har bidragit till dessa renoveringar.

Just nu inleds en större renovering av Heidekens källare och dräneringssystem, för att åtgärda fuktproblem i husets källarvåning. Denna helt nödvändiga reparation skulle inte kunna genomföras utan Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets stora satsning.

De bidrag vi fått från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har varit oersättliga. Utan dessa bidrag skulle vi inte kunna förverkliga dessa omfattande renoveringar av denna kulturbyggnad. För att vi varje dag skall minnas stiftelsens viktiga roll för oss, så har Egentliga-Finlands barnskyddsföreningar r.f., som äger halva huset, gett sin största sal namnet Eschner. Den andra mindre salen heter Heideken. Vi på Heideken minns alltså Eschner med tacksamhet alla dagar.

Vi tackar

Miia Hänninen (Egentliga-Finlands barnskyddsföreningar r.f.)

&

Janina Andersson (Mannerheims barnskyddsförening r.f.)