Candolinska Servicehemmet

Candolinska Servicehemmet har med hjälp av donationer från Eschnerska frilasarettet bl.a. renoverat

  •  staketet mot Logarvaregatan
  • terassen på innergården
  • portarna på innergården för att trygga utevistelsen
  • ombyggnaden av biblioteket till en tvåa
  • nya termostater, brandvarnare

-Stefan Strandberg