Åbolands sjukhus

Affärsverket Åbolands sjukhus har haft förmånen att allt sedan 1960-talet erhålla donationer från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet. Stiftelsen har möjliggjort att sjukhuset kunnat utvecklas och ta i bruk både nya utrymmen och ny apparatur och teknik.Inom sjukvården är utvecklingen snabb och kontinuerliga investeringar förutsätts. Stiftelsen stöd har därigenom på ett mycket avgörande sätt bidragit till Åbolands sjukhus fortsatta existens och till att sjukhuset kunnat ge patienterna kvalitativ vård. Åbolands sjukhus är sedan 1991 en del av Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ligger alldeles i närheten av dess universitetscentralsjukhus ÅUCS. Detta innebär att det skulle ha varit mycket svårt att kunna konkurrera om budgetmedel, då de kommunala medlen styrs till investeringar i centralsjukhuset. Stiftelsens donationer har därigenom möjliggjort att samkommunen kunnat upprätthålla en enhet, som har som specialuppgift att ge vård på modersmålet svenska och finska. Utan stiftelsens stöd skulle möjligheterna att få vård på svenska i Åbo vara mycket mer begränsade än de är idag.

 

Åbolands sjukhus,
Mona Rönnholm