Sagt om oss

Vår stiftelse betalar årligen ut betydande understöd till flera behjärtansvärda ändamål. Här nedan kan du läsa hur donationerna tagits emot och använts bland några av våra större understödsmottagare

 

Familjehuset Heideken i Åbo

"De bidrag vi fått från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har varit oersättliga."

Läs mer

 

Åbolands sjukhus har haft förmånen att allt sedan 1960-talet erhålla donationer från Stiftelsen Eschnerska frilasarettet.

Läs mer

 

Stiftelsen Hemmet i Åbo

"Till våra renoveringar har Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet bidragit med en betydande summa pengar."

Läs mer

 

Turun Lazaruspalvelu Ry

"Toiminnan nykymuodossaan mahdollistaa vuodesta 2002 Turun oman, Pyhän Marian komentajakunnan välityksellä saatu Stiftelsen  Eschnerska Frilasarettetin  rahalahjoitus."

Läs mer

 

Candolinska Servicehemmet har med hjälp av donationer från Eschnerska frilasarettet bl.a. renoverat hemmet och byggt nya staket och portar. 

Läs mer

 

Sydvästra Finlands Cancerförening r.f.

"Stiftelsens ekonomiska stöd till vår förening är av största vikt och gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet som en svenskspråkig regional cancerförening."

Läs mer