Ansökningar

Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhus-inrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd. 

  • Den årliga ansökningsperioden är 1 April - 15 Maj
  • Ansökan görs skriftligen och adresseras till stiftelsens verkställande direktör
  • Mottagare av understöd förbinder sig att skicka en kort skriftlig rapport om hur medlen använts till stiftelsens verkställande direktör

Kontakt 

I ansökningsfrågor kontakta:

Henrik Karlsson
+358 (50) 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi

Besöksadress

Olofsvägen 2 B
20700 Åbo